Kısaca anlatmak gerekirse faiz; banka ya da benzeri yerlerden; bu kişilerde olabilir; alınan paranın kullanımı karşılığı ödenmesi gereken tutardır. Ödenen faiz hesaplama tutarı değişkenlik göstermektedir. Ekonominin durumu bağlayıcı etkendir. Faiz oranlarına Merkez Bankası karar verir. Ödenen paradan, ödeyenin kâr elde etmesi anlamına gelen faiz, bir nevi para satışıdır. Bankaya yatırılan bir para faizli yatırıldıysa banka, bu parayı işleterek, kâr payı adı altında müşterisine belli oranlarda faiz ödemektedir. Faiz oranları enflasyonla doğru orantılı olmalıdır. Faiz hesaplamaları Basit ve Bileşik Faiz olarak ikiye ayrılmaktadır. Basit faiz; sadece tek dönemlik anaparadan belli bir getiri hesaplamasıdır. Basit Faiz Formülü;  Getiri=Anapara x (Faiz Oranı/100) x Vade

Bileşik Faiz; faiz ödeme sıklığı nasıl planlandıysa,  vade sonuna kadar her dönemin sonundaki değişen kârın, anaparaya eklenmesidir.

Bileşik Faiz Formülü;  Vade Sonu Toplam Sermaye= Anapara x ( 1+ Faiz Oranı) Bu hesaplamalarda stopaj kesintileri yoktur. O,  ayrı bir hesaplama gerektirmektedir.

Kredi Faizleri Nasıl Hesaplanır

Enflasyonla orantılı olarak hesaplanan faiz oranları, enflasyon yüksek ise,  düşük hesaplanamaz. Türkiye de faizlerin yüksek olma nedeni enflasyonun yüksek oluşuna bağlıdır. Merkez Bankası, faiz indirimine gitmedikçe bankalar faiz indirimi yapamazlar. İnsanlar genellikle tüketici, ev ve taşıt kredisi çekmektedir. Kredi faiz oranları düştüğü dönemlerde kredi talepleri artmakta ve ekonomi kısa süreliğine de olsa canlanmaktadır.

Kredi hesaplaması bankaların enflasyona göre belirledikleri faiz oranlarından yapılmaktadır. En düşük faizli krediyi hangi banka veriyorsa o banka tercih edilmektedir. Çekilecek olan anaparanın üzerine faizin eklenmesiyle hesaplama tamamlanır. Önce faiz daha sonra ana para ödenir. Kredi çekecek kişilerin gelirleri üzerinden hesaplamalar yapılır.

Bankalar Neden Kredi Verir? Vatandaş Neden Kredi Çeker?

Bankalar kredi ödediklerinde müşteri; aldığı paranın üzerinde ödeme yapmakta ve banka bundan kârlı çıkmaktadır. Aynı şekilde müşteri bankaya faizli de olsa para yatırdığında, banka bu parayı işleterek hem kendi piyasa koşullarında kâr yapar; hem de müşteriye belli oranda kâr yaptırır.

Müşteri; harcayacağı sıcak parayı temin edemediğinde krediye başvurmaktadır. Örneğin, ev alımı yapılacaksa ve o miktarda para elde yoksa; acil para ihtiyacı doğmaktadır. Müşteri; en düşük faizli kredi veren bankayı bulacak; şartları uyduğu takdirde kredi talebinde bulunarak evi, üzerine ödeyeceği faiz hesaplaması uygulamasına göre, kredi çekerek alacak ve belirlenen sürede borcunu bankaya ödeyecektir.